WOD Fredag 17:e Januari 2020 (PWO-AWO)

Pre-Work-Out

Metcon

3 rounds

60 sek – wall balls
30 sek – vila
60 sek – devils presses
30 sek – vila
60 sek – assault bike
30 sek – vila
60 sek – dumbbell snatches
30 sek – vila
60 sek – goblet squats
30 sek – vila
60 sek – slamball to shoulder
30 sek – vila


AfterWorkOut

Passet presenteras i Boxen!