Open Gym-pass blir Progressions-pass

Information om ”Open Gym-passet”

Vi byter namn från ”Open Gym-pass” till Progressions-pass.
Detta då namnet har uppfattats lite förvirrande.

Progressions-passet kommer att köras var 3:e vecka på lördagar mellan 11.00 – 13.00 och blir bokningsbart. Boka gärna in dig så att vi vet hur många som kommer.
Sedan kan du droppa in under dessa två timmar och få hjälp av coacherna på plats.
Vi hjälper dig med progressioner och råd för att du ska komma närmare dina mål med övningen.

Huvudfokus kommer att ligga på:

  • Riggövningar (pull-ups, toes-to-bar, muscle-ups)
  • Handstående/Huvudstående (handstand push-ups, handstand walk)

Vi hjälper dig gärna med andra övningar också, så mejla gärna och meddela vad du vill ha hjälp med.
Olympiska lyft (snatch, clean & jerk) hänvisas dock till onsdagarnas Teknikpass 19:30.

Välkomna!