Information kring passändringar

Information kring passändringar (på kort och längre sikt)

Då vi nu har möjlighet till att kunna köra pass i två hallar samtidigt, håller vi på att se över schemat för framtiden.
Detta kommer att innebära att vi kommer att gå ifrån modellen där passen går i direkt anslutning till varandra.
Vi lägger in 15 minuter emellan passen så vi kan garantera start på utsatt tid.

Speciallösning kommande vecka! (OBS! Detta kommer att påverka egenträningen och vi ber er hålla koll.)

I direkt anslutning till våra virusrekommendationer gör vi en speciallösning för vecka 12.
Detta för att vi ska hinna med att rengöra utrustningen ordentligt utan att det påverkar nästa pass för mycket.
Med start redan i morgon, lägger vi passen som följer:

Måndag & Onsdag

16.30 passet går i Passhallen (Hall 1)
17.30 passet går i Open Gym-hallen (Hall 2)
18.30 passet går i Passhallen (Hall 1)
19.30 passet går i Open Gym hallen (Hall 2)

Tisdag

19.30 kommer vi att köra Intro i passhallen och IBK Lockerud i Open Gym samtidigt.

De andra dagarna i vecka 12 påverkas inte.

Från och med vecka 13 så kommer vi att göra mer långsiktiga ändringar.
Vi återkommer med information om dessa.