WOD Torsdag 19:e Juli 2018

Par-WOD

Teams of 2 – 25 min amrap

40 toes-to-bar/60 hanging knee raises
400 m run
40 kb-swings (@medel)
40 burpees onto plate
40 goblet squats (@samma som svingarna)

*Ni springer tillsammans men delar allt annat fritt