WOD Söndag 23:e September 2018

Teams of 2

30 min amrap

100 wall ball kast över räcket till varandra
100 cal row + 80 box jumps over

every 5 min: 10 synkade burpees

*Vid ”Wall ball”-kast står ni på varsin sida av ett räcke. Kasta till varandra över räcket
När ena personen ror börjar den andra samla ihop box jumps over.
Ni byter när ni vill. När den ena övningen är klar hjälps ni åt på den andra.
Var femte minut gör ni 10 synkade burpees. Även direkt efter 3, 2, 1, GO!